Mukařovský Jan

Vissza

Szemiológia és esztétika

Válogatott tanulmányok

(2007)
Sorozat: Sorozaton kívül
Műfaj: Esztétika / Film / Képzőművészet / Kultúrtörténet
Fordítás: Beke Márton és Benyovszky Krisztián
Oldalszám: 380
Méret: Fűzve, 135 x 205 mm
ISBN: 80-7149-871-8
raktáron:
Bolti ár
2 500 Ft / 9,63 €
Kedvezményes ár 20%:
2 000 Ft / 7,70 €
Darabszám :
Nincs termék a kosárban
Összeállította: Benyovszky Krisztián

Válogatta, az előszót és a kommentárokat írta Benyovszky Krisztián
Az előszót és a kommentárokat szakmailag ellenőrizte Žilka Tibor

A Szemiológia és esztétika az első önálló magyar nyelvű válogatás Jan Mukařovský (1891 Písek –1975, Prága) irodalomelméleti és esztétikai tárgyú írásaiból. A kötetben szereplő szövegek itt olvashatók először magyarul. A válogatás célja, hogy Jan Mukařovskýt mint a szemiológiai alapú összehasonlító művészetelmélet megalapozóját és klasszikusát mutassa be, aki ugyan elsősorban irodalomtudósként vált ismertté, pályáján mégis folyamatosnak mondható az érdeklődés más művészeti ágak kérdései és kölcsönös kapcsolatai iránt. A saussure-i szemiológia, a nyelvi és építészeti funkcionalizmussal és az avantgárd művészetek tapasztalataival együttesen járult hozzá ahhoz, hogy kutatásait fokozatosan kiterjessze a képzőművészet, az építészet, a színház és a film irányába is. Ezért kaptak helyet a kötetben az irodalomelméleti és a tudománymódszertani tanulmányok mellett az említett művészeti ágak kérdéseivel foglalkozó írásai is. 


Mukařovský egy szűkebb nyelvészeti poétika közegéből jutott el egy tág és dinamikusan felfogott kultúraszemiotika koncepciójához, mely egymással kommunikáló (jel)rendszereknek tekinti a művészeteket, illetve a művészet és a társadalom közti viszonyokat is így fogja fel. Igyekezett összhangba hozni a műalkotások esztétikai autonómiáját és a társadalmi beágyazottságát hangsúlyozó elképzeléseket, miközben fokozott figyelmet szentelt a szerző és az olvasó(k) közt zajló kommunikációnak. Hangsúlyozta a művészi jelek többértelműségét és struktúrájuk ellentmondásos, széttartó energiákkal teli jellegét. Elképzelései irányadónak bizonyultak az utána következő irodalmi, esztétikai és jelelméleti kutatások számára, s a hozzájuk való ismételt visszatérést a kultúra jeleinek és médiumainak kölcsönhatása iránti jelenkori érdeklődés is indokolhatja.

A kötet végén szereplő kommentárok és bibliográfiák elősegítik, hogy Jan Mukařovský munkásságáról, annak hagyományairól és utóéletéről árnyaltabb képet alkothassunk magunknak.

 

Megkésettség és aktualitás (László Emese, Élet és Irodalom)

 

Tartalom:
Előszó 
Strukturalizmus az esztétikában és az irodalomtudományban 
Sklovszkij Prózaelméletének cseh fordításához 
Az esztétikai norma problémái 
A funkciók problémája az építészetben 
A költészet forrásai 
Individuum és irodalmi fejlődés 
A költői nyelvről 
Megjegyzések a költői nyelv szociológiájához 
A variánsok és a stilisztika 
Költészet és képzőművészet között 
Dialógus és monológ 
A színházelmélet mai állapotához 
Az idő a filmben 
Kísérlet a színészi megjelenítés strukturális elemzésére 
Életrajzi jegyzetek 
Kommentárok 
Bibliográfiák

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.