Blénesi Éva

Vissza

Szőcs Géza

(2000)
Sorozat: Tegnap és Ma
Műfaj: Irodalomtudomány
Oldalszám: 216
Méret: Fűzve, 125 × 180 mm
ISBN: 80-7149-309-0
elfogyott:
Bolti ár
0 Ft / 0 €

Sorozatszerkesztő Szegedy-Maszák Mihály

 

„... maga a nyelv is általa teremti újra önmagát.”

 

A hetvenes évek magyar irodalmában Szőcs Géza jelentkezése, pályakezdése a legfigyelemreméltóbbak közé tartozott. Azóta bebizonyosodott, hogy e pályakezdésből sokszólamú, nagy ívű életmű bontakozott ki. Autochton írásművészete egyszerre épül a magyar irodalmi hagyományok továbbvitelére és megbontására, megújítására. 
Az 1959-ben születetett Blénesi Éva árnyalt képet rajzolt a költőről, íróról. A Tegnap és Ma monográfiasorozatban megjelent vállalkozásáról maga írja: „E monográfia-igényű kísérletben egy tágabb szabadságot megengedő értelmezői stratégiát alkalmaztam, mert úgy véltem, hogy ez áll közelebb a Szőcs Géza szövegalkotásában fellelhető azon poétikai sajátosság feltárásához, melyet egyaránt jellemez a lírai nyelvek, formák és műfajok sokszólamúsága, a kultúra hagyományainak transzdialogikus megszólaltatása, a játékosság, az idézés, a különböző szövegfragmentumok újfajta összeillesztése és szétbontása, valamint a sokálarcos lírai alany szerepjellegű »szétjátszása«.“

 

 

Ex Libris (recenzió, Élet és Irodalom)

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.