Komoróczy Géza

Vissza

A zsidók története Magyarországon I-II.

(2012)
Sorozat: Sorozaton kívül
Műfaj: Történelem
Oldalszám: 1332; 1216
Méret: Kötve, 165 x 235 mm
ISBN: 978-80-8101-574-8
elfogyott:
Bolti ár
14 000 Ft / 50 €
Kedvezményes ár 20%:
11 200 Ft / 40 €

A Magyarország történelmét tárgyaló könyvekben nem sok szó esik a zsidókról. Ha említik őket, rendszerint mint idegeneket: kereskedőket, gyárosokat, nagybirtokosokat, akik pénzért vásárolták meg a nemesi oklevelet. Többet írnak a teljes beilleszkedésre törekvő asszimilánsokról vagy a régi rendet felforgató forradalmárokról, mint azokról, akik zsidóként élték le életüket, ragaszkodva hagyományaikhoz.

Ez a könyv a zsidók magyarországi történelmének közel ezer évét próbálja áttekinteni. Csaknem ugyanolyan hosszú idő ez, mint a Dél-Oroszország felől a Kárpát-medencébe betelepülő törzsökös magyarok története. Honfoglalás volt a zsidók megjelenése is; jóllehet, több hullámban történt.

 

A Magyarországon élő zsidók története – ez evidencia – a magyar állam és társadalom mindenkori keretei között játszódott le, Buda–Óbuda–Pest, Sopron mellett szerepel a könyvben Pozsony, vagy Munkács, Gyulafehérvár, Rohonc, Kismarton, Magyar-Brod Morvaországban, valamint Brody Galíciában, ezek a helységek kijelölik a zsidók történetének tágabb magyarországi kereteit.

A Magyarországon élő zsidók mindig részei voltak az európai zsidó világnak, a zsidó tudat ezer szálával. Ami Magyarországon történt velük, az összefüggésben állt a zsidók történelmével Ausztriában, Németországban, Morvaországban, Lengyelországban, a Közel-Keleten – mert a látóhatárukon mindig ott volt a Szentföld is.

Az egész világon szétszóródott és meggyökeresedett zsidó népnek van magyarországi ága; a magyar társadalomban, a polgári nemzetben sok száz éve van félreismerhetetlen zsidó komponens. Ezt a kettősséget írja le a könyv: a zsidók nemzetköziségét és részüket a magyar társadalomban. Az üldöztetéseket és a fennmaradás lehetőségeit, a rossz alkalmazkodást és a beilleszkedést, a téves döntéseket és a sikert.

 

Komoróczy Géza műve nem idegeneknek tekinti a zsidókat Magyarország történelmében, s nem csatlakozik a zsidó történetírás siralmas–dicsekvő karénekéhez sem. Az eseményeket jeleníti meg. Zsidó forrásokból, amennyiben vannak ilyenek, vagy külső források alapján, ezeket olykor fonákjukra fordítva, hogy ne csak a befogadó vagy eltaszító közeg látszódjék bennük, hanem maguk a zsidók.

 

Illusztrációkkal tarkítva.

 

I. kötet 1232 oldal

II. kötet 1216 oldal

 

 

  

  

A magyar történelem zsidó arca (Dombi Gábor, beszélgetés a szerzővel; Népszabadság Online)

Tíz évig írta könyvét a magyar zsidóságról Komoróczy Géza (hvg.hu)

A zsidó Árpád fejedelem és a mélymagyarok (Sebestyén István, beszélgetés a szerzővel; Hetek)

Jeremiás mindig közel állt a szívemhez (Gadó János, beszélgetés a szerzővel; Szombat)

Fájdalmas egymásrautaltság (Szénási Sándor, beszélgetés a szerzővel; 168 óra)

Komoróczy Gézával Balogh Endre beszélget (Könyvhét, 2012)

A magyar történelem zsidó arca (Dombi Gábor, beszélgetés a szerzővel; Népszabadság)

Keserű szív árnyékában (Vasárnapi hírek, Bächer Iván)

Ez a hűség és a kitartás népe (Rádai Eszter beszélgetés a szerzővel; Élet És Irodalom

A zsidó–magyar együttélés történeti perspektívában (Kende Péter írása; Élet És Irodalom) 

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.