Sorozat

Regio Könyvek

A REGIO KÖNYVEK sorozat további eddig megjelent kötetei:

 

Tóth László (vál.): Szélén az országútnak Csehszlovákiai magyar költők, 1919–1989. Budapest, Széphalom Könyvműhely, 1990.

Ébert Tibor: Jób könyve. Pozsonyi regényfantázia. Budapest, Széphalom Könyvműhely, Regio, 1991.

 Grendel Lajos: Elszigeteltség vagy egyetemesség. Esszék, cikkek, interjúk. Budapest, Széphalom Könyvműhely, 1991.

Litván György – Szarka László (összeáll.): Duna-völgyi barátságok és viták Jászi Oszkár közép-európai dossziéja. Budapest, Gondolat, 1991.

 Ortvay Tivadar: Pozsony város utcái és terei eredeti kutatások alapján. [Hasonmás kiad. Szabó Lilla utószavával.] Budapest, Püski, Regio, 1991.

 Pražák, Richard. Cseh–magyar párhuzamok. Tanulmányok a 18–19. századi művelődéstörténeti kapcsolatokról. [Ford. Kovács G. László – Deák Eszter – Sztaneu Mária.] Budapest, Gondolat, 1991.

 Varga E. Árpád: Népszámlálások a jelenkori Erdély területén jegyzetek Erdély és a kapcsolt részek XX. századi nemzetiségi statisztikájának történetéhez. Budapest, Regio, MTA Történettudományi Intézet, 1992.

 Csurdi Sándor (szerk.): Kisebbségkép a tömegtájékoztatásban a Kisebbségkép a tömegkommunikációban címmel 1991. december 13–14-én megrendezett konferencia anyagai. Budapest, Regio, 1993.

Trencsényi, Balázs – Petrescu, Dragos – Petrescu, Cristina – Iordachi, Constantin – Kántor, Zoltán (eds.): Nationalism and Contested Identities: Case Studies on Romanians and Hungarians. Budapest – Regio, Iaşi – Polirom, 2001.

Baumgartner, Gerhard – Kovács Éva – Vári András: Távoli szomszédok Jánossomorja és Andau, 1990–2000. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2002.ányok

Kállai Ernő (ed.): The gypsies – the roma in Hungarian society. [Transl. by Gábor Várkonyi.] Budapest, Teleki László Found, 2002.

 

Kovács Éva (szerk.): Mi újság a kelet-közép-európai szociológiában? A lengyelországi, a magyarországi, a romániai, a szerbiai és a szlovákiai szociológia a kilencvenes években. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2002.yok

Szerbhorváth György (vál.) Bárdi Nándor – Filep Tamás Gusztáv (szerk.): Viszolygás a várostól. A szerb társadalomtudomány Milošević Szerbiájáról. [Ford. Barthos Lehel et al.]. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2002.

 

Zeidler Miklós: A magyar irredenta kultusz a két világháború között. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2002.

 

Fedinec Csilla (szerk.): Kárpátalja 1938–1941. Magyar és ukrán történeti közelítés. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2004.

 

Kovács Éva (szerk.): A gazdasági átmenet etnikai tájképei. Budapest, Teleki László Alapítvány, PTE BTK Kommunikációs Tanszék, 2004.

 

Kovács Éva (szerk.): Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Budapest, Néprajzi Múzeum, PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék, 2007.

 

Papp Z. Attila (szerk.): Beszédből világ. Elemzések, adatok amerikai magyarokról. Budapest, Magyar Külügyi Intézet, 2008.

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb a eShop GlobalShop spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.